U bent hier

Het zorg ABC

Er worden in de zorgsector en veel termen gebruikt die niet altijd bekend zijn. Hieronder staan de meest voorkomende termen en vragen opgesomd.

Arbeidscontract voor bepaalde tijd

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd is een arbeidscontract met een einddatum. Dit kan bijvoorbeeld een contract zijn voor de duur van je opleiding, tot en met het halen van je diploma.

Arbeidscontract voor onbepaalde tijd

Een arbeidscontract voor onbepaalde tijd is een arbeidscontract zonder een einddatum. Dit kan bijvoorbeeld een contract zijn waarmee je na het behalen van je diploma in dienst blijft van de organisatie.

CV (curriculum vitae)

Cv staat voor curriculum vitae, wat ‘levensloop’ betekent. In een cv laat je zien welke diploma’s je behaald hebt en welke werkervaring je hebt opgedaan. Daarnaast staan in een cv vaak persoonlijke eigenschappen en informatie zoals namen, geboortedatum en contactinformatie. Jouw cv is jouw visitekaartje als je solliciteert. Meer weten over het opstellen van een cv? Kijk op de website van werk.nl.

Diplomawaardering buitenlands diploma

Een buitenlands diploma dient te voldoen aan dezelfde normen en eisen als een Nederlands diploma. Vandaar dat veel organisaties willen dat je dit kunt aantonen als je solliciteert (of zelfs voordat je solliciteert). Via www.nuffic.nl of www.idw.nl kun je een diplomawaardering opvragen. Neem contact op met de organisatie waar je solliciteert om te vragen of en hoe zij deze waardering willen ontvangen.

Duale opleiding

Een duale opleiding is een opleiding op hbo-niveau, die je volgt terwijl je werkt. Vaak is een toelatingseis van een duale opleiding dat je een baan hebt in hetzelfde vakgebied als de studie die je wil volgen.

EVC (Erkenning van Verworven Competenties)

EVC staat voor erkenning van verworven competenties. Deze competenties kunnen geleerd zijn op school, op werk of privé. Als je je verworven competenties wil laten erkennen, dan kan dit door een portfolio ervan te maken en deze door EVC Centrum Nederland te laten beoordelen. Meer weten? Kijk op www.evc-centrum-nederland.nl. Ook al heb je geen diploma, het kan zijn dat je na deze procedure toelaatbaar bent voor een opleiding.

Ik heb een uitkering en kan niet rondkomen met de vergoeding in de Beroepsvoorbereidende periode. Wat kan ik doen?

Het beste kun je hierover contact opnemen met je werkcoach van het UWV of de gemeente, en vraag welke mogelijkheden er zijn. Wellicht kunnen zij deze periode overbruggen met een aanvullende uitkering.

Leerovereenkomst

Tijdens de beroepsvoorbereidende periode krijg je een leerovereenkomst aangeboden. Je ontvangt dan geen salaris maar een vergoeding (ongeveer €350) per maand. De BVP kan variëren van 10 weken tot 8-9 maanden van je opleiding.

Leerweg

Er zijn twee leerwegen: BBL en BOL. In de eindtermen (hetgeen je moet kennen en kunnen om na jouw opleiding goed werk te kunnen vinden) staat beschreven of de opleiding een BOL- of BBL-opleiding is. Ongeacht welke leerweg je kiest, het uiteindelijke diploma is hetzelfde.

Motivatiebrief

Een motivatiebrief is een onderdeel van een sollicitatie. In een duidelijke en uitgebreide motivatie zet je onder andere waarom je bij de organisatie solliciteert, waarom je voor de sector kiest en waarom je op de vacature solliciteert. Meer weten over het schrijven van een motivatiebrief? Kijk op de website van werk.nl.

Praktijkovereenkomst

Een praktijkovereenkomst sluit je af met school en de organisatie waar je werkt of stage loopt. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van jou, de school en de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn hoe lang de stage duurt, wat je moet leren tijdens de stage en hoe dat wordt beoordeeld. De organisatie begeleidt je als je op de werkvloer aanwezig bent, terwijl de school beoordeelt of je tijdens de praktijkperiode genoeg hebt geleerd. Als je een BBL-traject volgt, tekent ook het Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs de praktijkovereenkomst.

Verkorte opleiding

Bij sommige opleidingen geldt dat je met een diploma van een lager niveau de opleiding verkort kunt volgen. Stel dat je het diploma helpende niveau 2 hebt, dan mag je de verkorte opleiding voor verzorgende niveau 3 doen. Deze verkorte opleiding duurt dan geen drie jaar, maar twee jaar. Of dit ook geldt voor jouw behaalde diploma en vervolgopleiding, kun je navragen bij de school die de vervolgopleiding aan biedt.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Als je gaat werken bij een organisatie in zorg en welzijn dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overhandigen. Deze kun je niet vooraf al aanvragen, vaak kun je deze pas aanvragen als de organisatie de arbeidsovereenkomst opstelt.

Vrijwilliger worden

Vrijwilligers zijn goud waard in de zorg. Een vrijwilliger doet zijn of haar werk belangeloos en onbetaald, voor mensen die hun zorg en ondersteuning hard nodig hebben. Als vrijwilliger kun je zorg bieden op verschillende manieren. Zo kun je praktische hulp bieden aan ouderen, of mensen met een beperking of ziekte begeleiden. Voor sommige vrijwilligersfuncties is meer deskundigheid nodig dan voor andere.

Vrijwilliger zijn is vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend. Veel organisaties kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers. De mensen die hulp van vrijwilligers ontvangen kunnen zich niet voostellen wat ze zonder hen moeten doen. Er wordt op je gerekend!

Als je interesse hebt om vrijwilliger te worden, kijk dan bij de werkgevers in de regio of zij op zoek zijn naar vrijwilligers of hier vacatures voor hebben.

Bekijk de vacatures>

Wanneer krijg ik een leerlingsalaris?

Afhankelijk van de opleiding die je volgt en wanneer je de bvp (beroepsvoorbereidende periode) afsluit en in de praktijk gaat werken, ontvang je een leerlingsalaris. Zodra de leerovereenkomst over gaat in een leer-arbeids-overeenkomst, ontvang je een leerlingsalaris.