Werkgever van de maand: Warande

Elke maand zetten we een regionale werkgever in het zonnetje. Zo maak jij kennis met alle mogelijkheden in de regio. Deze maand: Warande!

Warande is een zorgorganisatie, die ouderen in Houten en op de Utrechtse Heuvelrug zorg-, woon-, welzijn- en servicearrangementen biedt. Warande heeft veel voorzieningen in huis: van adviesspreekuur en zorg aan huis tot revalidatie en intensieve verpleging, eventueel gebaseerd op de antroposofie. Warande heeft zeven vestigingen voor wonen en (antroposofische) zorg. Daarnaast zijn er nevenvestigingen voor revalidatie, dagsociëteiten, kinderopvang en een hospice.

Eigen wijze
Onze cliënten hebben een zorgvraag die emotionele, fysieke en sociale onzekerheid met zich mee brengt. Vaak gaat dit gepaard met levensvragen als: hoe wil ik mijn leven inrichten of hoe leer ik omgaan met mijn toenemende afhankelijkheid? Cliënten gaan op eigen wijze om met deze zorg- en levensvragen.  De eigen draagkracht, de samenstelling en de draagkracht van hun ‘mantel’ (familie, buren), hun levensgeschiedenis en levensdoelen spelen hierbij een belangrijke rol.

Gelijkwaardig en deskundig
Wij ondersteunen cliënten, zodat zij in relatie met anderen betekenisvol kunnen leven. Vanuit een gelijkwaardige relatie met elkaar, cliënten en naasten, bespreken wij de unieke ondersteuningsvraag. Wij stemmen met cliënten, naasten en andere zorgverleners de wijze af waarop wij hier samen invulling aan geven. Onze deskundigheid ligt daarbij op het vlak van zorg en behandeling voor ouderen en vanuit verschillende disciplines. Activiteiten die het welzijn en woongenot verhogen zijn onderdeel van onze zorgverlening.

Werken bij Warande
Als werkgever investeert Warande volop in haar medewerkers en vrijwilligers, door middel van flexibele arbeidsvoorwaarden, bedrijfsfitness en diverse interne en externe opleidingsmogelijkheden. Warande heeft in Zeist en Houten een eigen kinderdagverblijf met flexibele haal- en brengtijden. Onze medewerkers hebben voorrang op de wachtlijsten.

Wil jij ook werken bij Warande? Bekijk de vacatures!

 

Werken