MEE Utrecht, Gooi & Vecht

MEE Utrecht, Gooi & Vecht is een organisatie die ondersteuning biedt aan kwetsbare burgers in een groot aantal gemeenten in de provincie Utrecht en de regio ’t Gooi. Onze consulenten werken in de diverse gemeenten zowel in de basisinfrastructuur als in sociale (wijk-) teams. Zij ondersteunen...

Locaties

MEE Utrecht, Gooi & Vecht (Utrecht)
Pallas Athenedreef 10 - 3561 PE Utrecht
Postbus 9168
3506 GD Utrecht
Nederland

Informatie voor studenten

Stages
MEE vindt het belangrijk dat er contact is tussen het werkveld en opleidingen binnen het vakgebied. Door wederzijdse ontmoetingen blijven theorie en praktijk elkaar voeden. Eén van de manieren voor MEE Utrecht, Gooi & Vecht om dit te doen, is het aanbieden van stageplaatsen.

Toelichting

MEE Utrecht, Gooi en Vecht biedt momenteel nog geen opleidingen aan.

Informatie voor vrijwilligers

Vrijwilligerswerk

MEE Utrecht, Gooi & Vecht zoekt regelmatig ervaringsdeskundigen vrijwilligers. Zie onze site: www.mee-ugv.nl.

Mail met

Sollicitatie@mee-ugv.nl

E-mail: sollicitatie@mee-ugv.nl
Website: www.mee-ugv.nl.

Vacatures

MEE Utrecht, Gooi & Vecht
De Wilg zoekt twee activiteitencoördinatoren jongeren zwangerschapsvervanging: april – oktober 2019 Organisatie Iedereen kan meedoen. En meedoen naar vermogen kan uitstekend bij De Wilg. Niet alleen, maar samen met...
MEE Utrecht, Gooi & Vecht
De Wilg zoekt per direct een coördinator wijkgericht werken & activiteitencoördinator dinsdagavond Organisatie De Wilg ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking in het actief meedoen in de...
MEE Utrecht, Gooi & Vecht
MEE Utrecht, Gooi & Vecht Meedoen mogelijk maken MEE Utrecht, Gooi & Vecht werkt aan een samenleving waarin iedereen er toe doet en op eigen kracht mee kan doen. Ook voor mensen met een beperking. MEE is...
MEE Utrecht, Gooi & Vecht
MEE Utrecht, Gooi & Vecht MEE Amstel en Zaan Meedoen mogelijk maken De MEE organisaties richten zich als cliëntondersteuners op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers, waaronder...
MEE Utrecht, Gooi & Vecht
MEE Utrecht, Gooi & Vecht Meedoen mogelijk maken MEE Utrecht, Gooi & Vecht is een organisatie die ondersteuning biedt aan kwetsbare burgers in een groot aantal gemeenten in de provincie Utrecht en regio ’t Gooi...
MEE Utrecht, Gooi & Vecht
MEE Utrecht, Gooi & Vecht Meedoen mogelijk maken MEE Utrecht, Gooi & Vecht is een organisatie die ondersteuning biedt aan kwetsbare burgers in een groot aantal gemeenten in de provincie Utrecht en de regio ’t...

Informatie

Telefoon: 
T 0900 633 63 63 / 030 264 22 00
Fax: 
030-264 22 01
Werkvelden: 
Gehandicaptenzorg