Het Fantaziehuis

Onalledaagse kinderopvang en een creatieve ontdekplek voor kinderen in Utrecht West. Dat is Het Fantaziehuis. We bieden professionele kinderopvang, maar wij gaan graag een creatief stapje verder. We dagen kinderen uit om ze te laten ontdekken wat ze allemaal kunnen ervaren en leren. We prikkelen...

Locaties

Het Fantaziehuis
Cartesiusweg 23
3534 BA Utrecht
Nederland
Het Fantaziehuis - locatie Vlampijpstraat
Vlampijpstraat 78
3534 AR Utrecht
Nederland

Informatie

Telefoon: 
030 245 20 20
Werkvelden: 
Kinderopvang