MEE Utrecht, Gooi & Vecht

MEE Utrecht, Gooi & Vecht is een organisatie die ondersteuning biedt aan kwetsbare burgers in een groot aantal gemeenten in de provincie Utrecht en de regio ’t Gooi. Onze consulenten werken in de diverse gemeenten zowel in de basisinfrastructuur als in sociale (wijk-) teams. Zij ondersteunen...

Locaties

MEE Utrecht, Gooi & Vecht (Utrecht)
Pallas Athenedreef 10 - 3561 PE Utrecht
Postbus 9168
3506 GD Utrecht
Nederland

Informatie voor studenten

Stages
MEE vindt het belangrijk dat er contact is tussen het werkveld en opleidingen binnen het vakgebied. Door wederzijdse ontmoetingen blijven theorie en praktijk elkaar voeden. Eén van de manieren voor MEE Utrecht, Gooi & Vecht om dit te doen, is het aanbieden van stageplaatsen.

Toelichting

MEE Utrecht, Gooi en Vecht biedt momenteel nog geen opleidingen aan.

Informatie voor vrijwilligers

Vrijwilligerswerk

MEE Utrecht, Gooi & Vecht zoekt regelmatig ervaringsdeskundigen vrijwilligers. Zie onze site: www.mee-ugv.nl.

Mail met

Sollicitatie@mee-ugv.nl

E-mail: sollicitatie@mee-ugv.nl
Website: www.mee-ugv.nl.

Informatie

Telefoon: 
T 0900 633 63 63 / 030 264 22 00
Fax: 
030-264 22 01
Werkvelden: 
Gehandicaptenzorg