Stichting De Tussenvoorziening

De Tussenvoorziening biedt onderdak, thuiskomen, heimwee en vertrek. We zijn er voor trekvogels, stadsmussen en andere vogels die uit het nest dreigen te vallen. De organisatie heeft oog voor eigen kracht en kwetsbaarheid bij het vinden van een nieuw nest.

De Tussenvoorziening biedt...

Locaties

Stichting De Tussenvoorziening - Bezoekadres
Wittevrouwenkade 6
3512 CR Utrecht
Nederland

Informatie voor werknemers

Informatie voor (aankomende) medewerkers

Stichting De Tussenvoorziening  biedt verschillende vormen van opvang en begeleiding aan mensen in een kwetsbare situatie. Wij zetten ons primair in voor mensen in Utrecht en omgeving die dakloos of marginaal gehuisvest zijn. Hierbij gaat het vooral om mensen die te maken hebben met een complexe en meervoudige problematiek waaronder psychiatrische problemen, verslaving, een verstandelijke beperking, schulden en/of sociale uitsluiting. De begeleiding wordt afgestemd op de vraag van de cliënt en is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. Ons doel is dat mensen weer volwaardig en (zo) zelfstandig (mogelijk) kunnen deelnemen aan de samenleving.

Onze kernactiviteiten zijn: opvang, wonen en financiële begeleiding. In het verlengde hiervan voeren we activiteiten uit op het gebied van maaltijdvoorziening, armoedebestrijding, sociale activering en deeltijdopvang.

Om ons sterk te maken voor de toekomst hebben we recentelijk een nieuw strategisch plan opgesteld. In dit plan zijn ambities benoemd waar we komende jaren aan willen werken, namelijk:

  • We richten ons specifiek op de materiële component van dakloosheid: onderdak, geld en voedsel.
  • We willen onze dienstverlening verbeteren en streven naar een bescheiden groei (buiten Utrecht) in samenwerking met collega-organisaties.
  • We willen laten zien dat we een ‘doener’ en een ‘denker’ zijn, een organisatie met visie en verstand van zaken.
  • We willen herkenbaar zijn als vrijwilligersorganisatie en gelijkwaardig samenwerken met vrijwilligers.
Naam: Judith Leenders
Telefoon: 030-2340819
E-mail: sollicitaties@tussenvoorziening.nl
Website: www.tussenvoorziening.nl

Informatie voor studenten

Stichting De Tussenvoorziening  biedt verschillende vormen van opvang en begeleiding aan mensen in een kwetsbare situatie. Wij zetten ons primair in voor mensen in Utrecht en omgeving die dakloos of marginaal gehuisvest zijn. Hierbij gaat het vooral om mensen die te maken hebben met een complexe en meervoudige problematiek waaronder psychiatrische problemen, verslaving, een verstandelijke beperking, schulden en/of sociale uitsluiting. De begeleiding wordt afgestemd op de vraag van de cliënt en is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. Ons doel is dat mensen weer volwaardig en (zo) zelfstandig (mogelijk) kunnen deelnemen aan de samenleving.

Onze kernactiviteiten zijn: opvang, wonen en financiële begeleiding. In het verlengde hiervan voeren we activiteiten uit op het gebied van maaltijdvoorziening, armoedebestrijding, sociale activering en deeltijdopvang. De Tussenvoorziening ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om leerlingen op de arbeidsmarkt een kans te geven. Zij ziet haar leerlingen als een kweekvijver voor talent. Door adequate en intensieve begeleiding en organisatiespecifieke scholing leveren stage- of leerwerkplaatsen regelmatig nieuwe personeelsleden op die passen binnen de missie en kernwaarden van onze organisatie. De komende jaren zal door een meer centralere aanpak de afstemming tussen opleiding en werkveld verder geoptimaliseerd worden.

Naam: Sandra Zorge
Telefoon: 030-2340819
E-mail: sollicitaties@tussenvoorziening.nl
Website: www.tussenvoorziening.nl

Informatie voor vrijwilligers

Stichting De Tussenvoorziening  biedt verschillende vormen van opvang en begeleiding aan mensen in een kwetsbare situatie. Wij zetten ons primair in voor mensen in Utrecht en omgeving die dakloos of marginaal gehuisvest zijn. Hierbij gaat het vooral om mensen die te maken hebben met een complexe en meervoudige problematiek waaronder psychiatrische problemen, verslaving, een verstandelijke beperking, schulden en/of sociale uitsluiting. De begeleiding wordt afgestemd op de vraag van de cliënt en is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. Ons doel is dat mensen weer volwaardig en (zo) zelfstandig (mogelijk) kunnen deelnemen aan de samenleving.

Onze kernactiviteiten zijn: opvang, wonen en financiële begeleiding. In het verlengde hiervan voeren we activiteiten uit op het gebied van maaltijdvoorziening, armoedebestrijding, sociale activering en deeltijdopvang. De Tussenvoorziening werkt van oorsprong met veel vrijwilligers. Nog altijd is de vrijwilliger onmisbaar, iedere dag (en nacht) zetten zij zich in voor onze cliënten. Voor nieuwe vrijwilligers zijn er veel mogelijkheden om aan de slag te gaan bijvoorbeeld: als maatje, bij de crisisopvang, bij de nachtopvang, als kok, als gastvrouw/heer, als sociaal juridisch adviseur bij de inloop...
Uitgangspunten bij het werken met vrijwilligers zijn open communicatie en gelijkwaardige samenwerking.

E-mail: info@tussenvoorziening.nl
Naam: Per voorziening verschillend, zie website Tussenvoorziening
Telefoon: 030-2340819
Website: www.tussenvoorziening.nl

Vacatures

Stichting De Tussenvoorziening
Stichting De Tussenvoorziening
De Tussenvoorziening is er voor iedereen die dakloos dreigt te worden. Wij bieden verschillende vormen van opvang, begeleiding, schuldhulpverlening en activering. Samen met gedreven medewerkers en vrijwilligers bouwen...
Stichting De Tussenvoorziening

Informatie

Telefoon: 
030-2340819
Werkvelden: 
Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorg
Jeugdzorg
Overige werkvelden