U bent hier

UMC Utrecht

Door te luisteren naar patiënten en de samenleving hoort het UMC Utrecht waar werkelijk behoefte aan is. Onze uitdaging zit in het verleggen van de grens tussen gezond en ziek; op een ...

Locaties

Laboratorium Klinische Chemie & Haematologie
Heidelberglaan 100
3484 CX Utrecht
Nederland
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Nederland
UMC Utrecht - bezoekadres
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Nederland
UMC Utrecht - Bezoekadres
Universiteitsweg 98
3584 CG Utrecht
Nederland
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht
Nederland

Vacatures

UMC Utrecht
Als gezondheidszorgpsycholoog werk je voor de afdeling Medische Psychologie en Maatschappelijk Werk. Je houdt je bezig met het voeren van intakes en behandelingen, zowel individueel als in groepsverband. Verder stel je...
UMC Utrecht
Als analist bij de Celtherapie Faciliteit (CTF) bewerk je producten die afkomstig zijn van patiënten of donoren. Je assisteert bijvoorbeeld bij de afname van beenmerg op een OK, voert celscheidingen uit, verricht...
UMC Utrecht
Als verpleegkundige coördineer je het proces van opname tot ontslag Je hebt een belangrijke rol in het opleiden van studenten, hiervoor is het mogelijk om een werkbegeleiders/ mentorscholing te volgen. De mogelijkheid...
UMC Utrecht
Als hoofd van de subafdeling klinische farmacie ben je, samen met het team, verantwoordelijk voor de aansturing en doorontwikkeling van de subafdeling. Hierbij heb je naast je farmaceutisch inhoudelijke kwaliteit ook...
UMC Utrecht
Jij bent het visitekaartje van het UMC Utrecht. Als apothekersassistent kom je overal in het ziekenhuis: in de ziekenhuisapotheek, op de verpleegafdelingen, in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, op de IC, in de...
UMC Utrecht
In deze bijzondere functie sta jij als apothekersassistent aan de basis van het proces. Jij bereidt de geneesmiddelen voor de patiënten. Dit is een unieke baan omdat we jou in huis verder gaan opleiden. Het bereiden van...
UMC Utrecht
Je bent werkzaam in een academische setting waar je diagnostiek verricht, adviseert en kortdurend behandelt volgens evidence based practice. Het betreft klinische en poliklinische zorg bij kinderen tot 18 jaar met...
UMC Utrecht
De kliniek Jeugd valt onder zorglijn A2, Acute & Intensieve zorg. In deze kliniek worden maximaal acht jongeren (tussen 12 en 18 jaar), vrijwillig of binnen het WVGGZ-kader, opgenomen voor crisisinterventie en/of...
UMC Utrecht
Als verpleegkundig specialist spierziekten werk je vanuit het verpleegkundig vak in het overgangsgebied tussen care en cure. Begeleiding bij het hele zorgtraject van patiënten met een spierziekte, in het bijzonder SMA,...
UMC Utrecht
Als verpleegkundige zijn jouw kerntaken de planning, coördinatie, uitvoering en evaluatie van het zorgproces. Centraal in je handelen staat het verpleegtechnische, het begeleidende en het psychosociale aspect in de...

Informatie

Werkvelden: 
Ziekenhuizen