U bent hier

Tip a friend!

Ambtelijk secretaris ondernemingsraad / Adviseur ondernemingsraad

woensdag, december 23, 2020 - 15:41

Als ambtelijk secretaris ondernemingsraad voer je werkzaamheden uit op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied met als doel het optimaal ondersteunen van de ondernemingsraad. Hiërarchisch gezien val je in deze functie onder de raad van bestuur en de manager Human Resources is je direct leidinggevende. Functioneel val je onder de voorzitter van de ondernemingsraad.

Advisering/coaching

 • Adviseren van het medezeggenschapsorgaan over te kiezen inhoud en strategie;
 • In overleg met het medezeggenschapsorgaan coachen van de groep of het groepsproces of van individuele leden ten aanzien van de eigen ontwikkeling als deelnemer aan het overleg;
 • Contacten onderhouden met stakeholders.

Secretarieel

 • Zorgen voor en toezien op een doelmatige inrichting en werkwijze van het ondernemingsraadsecretariaat;
 • Verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie;
 • Verrichten van diverse overige secretariële taken.

Organisatorisch

 • Verrichten van voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden en mede-verzorgen van een adequate communicatie, gericht op de organisatie van vergaderingen en informatieverwerving- en verstrekking.

Beleidsmatig

 • Bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap, cao en arbeidsvoorwaarden;
 • Zorgen voor consistentie in het OR-beleid;
 • Ondersteunen en adviseren van de voorzitter, c.q. het dagelijks bestuur;
 • Het voorbereiden van het PR-beleid van het medezeggenschapsorgaan en het zorgdragen voor de uitvoering ervan;
 • Opstellen van de begroting in overleg met de ondernemingsraad en bewaken van het budget van de ondernemingsraad;
 • Zorgdragen voor de totstandkoming van beleidsvoornemens en diverse informatieve en formele documenten;
 • Zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op macroniveau binnen het vakgebied, waaronder nieuwe wetgeving en e.e.a. vertalen naar het medezeggenschapskader;
 • Verstrekken van informatie over specifieke onderwerpen, o.m. na raadpleging van deskundigen.


Wat vragen wij?

 • Opleiding op minimaal hbo-niveau in economische of juridische richting;
 • Aanvullende opleiding, bijvoorbeeld van de Vasmo;
 • Ervaring met werken met informatietechnologie in een kantooromgeving;
 • Affiniteit met medezeggenschap;
 • Kennis van (wijzigende) wettelijke regelingen op het gebied van medezeggenschap, arbeidsrecht en de ARBO-wet;
 • Kennis van en affiniteit met de zorg;
 • Beschikbaarheid op de dinsdag.

Competenties:

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden om informatie in heldere en correcte taal communiceren;
 • Op effectieve wijze doelen, prioriteiten en benodigde acties kunnen bepalen;
 • Sociale vaardigheden zoals tact, klantgerichtheid, luistervaardigheid en geduld zijn nodig bij het werken in teamverband en bij de interne en externe contacten;
 • Effectief bewaken en controleren van de voortgang in eigen werk en dat van anderen;
 • Organisatiebewustzijn en rekening houden met de gevolgen voor de eigen ondernemingsraad en/of die van de organisatie;
 • Signaleren van mogelijkheden en de Ondernemingsraad weten te interesseren voor nieuwe ideeën;
 • Analytisch vermogen;
 • Integriteit is vereist bij de omgang met vertrouwelijke gegevens;
 • Zelfstandig kunnen functioneren en objectief kunnen adviseren vanuit een breder perspectief.


Afdelingsinformatie
De Ondernemingsraad is een wettelijk adviesorgaan en behartigt de belangen van de medewerkers van Tergooi. De basis voor het werk van de Ondernemingsraad is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
Namens medewerkers wordt het overleg gevoerd met de raad van bestuur over allerlei zaken die medewerkers en hun werk raken. Daarnaast houdt de Ondernemingsraad ook de voortgang van de organisatie in de gaten. Dit in het belang van de medewerkers. De Ondernemingsraad is geen afdeling maar een collectief en bestaat uit 15 medewerkers uit alle geledingen van de organisatie met een arbeidsovereenkomst met Tergooi. De achtergronden van de Ondernemingsraad-leden zijn zeer divers. Men kent geen hiërarchie, ieder lid is gelijk en heeft een gelijkwaardige inbreng. Dat vraagt van de leden een andere houding en inzet. Tergooi is altijd in beweging, de Ondernemingsraad dus ook!

Wat bieden wij?
Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Ziekenhuizen.

 • Inschaling in FWG 50 met het daarbij behorende salaris van maximaal € 3.774,- euro bij een fulltime (36 uur) dienstverband;
 • Eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Vakantiegeld van 8,33%;
 • Fiets- en fitnessregeling;
 • Communicatieapparatuur regeling (o.a. tablet of smartphone);
 • Uitruil reiskosten (woon-werk).

En dat is lang niet alles! Bekijk hier al onze arbeidsvoorwaarden.

En wist je dat…
Wij jouw duurzame inzetbaarheid heel belangrijk vinden? Plan een stoelmassage, een yogasessie, neem deel aan een hardloopclinic of spar over jouw toekomst met onze loopbaanadviseur!

Overige informatie en hoe kun je solliciteren?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Wim van de Werf, via tel: 06 25107028 (bereikbaar op ma, di, do en vrij) of met Hans de Vries, via tel: 06 83245073 (bereikbaar op ma t/m do).

Voor deze vacature wordt direct zowel intern als extern geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Details

Gepubliceerd op: 
23 december 2020
Vacature status: 
Open
Opleidingsniveau: HBO
Referentienummer: 
42944
Werkvelden: 
Ziekenhuizen
Reageren voor: 
23 maart 2021
Organisatie:
Tergooi
Werkveld(en):
Ziekenhuizen
Postcode:
1213 XZ
Plaats:
Hilversum