U bent hier

Tip a friend!

Lid Raad van Toezicht met kennis van de VVT

donderdag, september 30, 2021 - 10:53

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden ontstaat er een vacature en is de Stichting op zoek naar een Lid Raad van Toezicht met kennis van de VVT (zetel op voordracht van de Cliëntenraad, aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid)

De stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis is een zorgorganisatie met een aanbod van wonen, zorg en welzijn met financiering vanuit de WMO, de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. De Stichting hanteert de Governancecode zorg. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.

Arbeidsvoorwaarden: 

Een interessante Raad van Toezichtfunctie in een stichting die kwaliteit en kleinschaligheid combineert met de missie van het Gasthuis. Hier staat een (passende) beloning tegenover binnen de hiervoor geldende wet- en regelgeving voor toezichthouders in de zorg.

Functie eisen: 

- affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting; - een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk; - gevoel voor de cultuur-historische positie van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in de Amersfoortse gemeenschap; - relevante bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring; - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen; - inzicht in de taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, bekend met en handelend conform de Governancecode Zorg - de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Specifieke kennis en ervaring:

- Brede kennis van en ervaring met de sector VVT; - Functioneren op bestuurlijk niveau, liefst in de langdurige zorg; - Goede kennis van kwaliteit en veiligheid in de zorg; - Een sterk netwerk in het Amersfoortse politiek-maatschappelijke veld of bereidheid hierin te investeren.

Bij interesse in deze vacature: 

Voor informatie kunt u ’s avonds na 19.00 uur contact opnemen met Marion Kroezen (waarnemend voorzitter), telefoonnummer 06-54228331, of Hans van der Pouw (vicevoorzitter), telefoonnummer 06-10476582.

Voor belangstellenden is een informatiepakket beschikbaar dat digitaal toegezonden kan worden. Dit informatiepakket kunt u opvragen bij het directiesecretariaat (secretariaat@pietersenbloklands.nl).

Heeft u belangstelling en wilt u graag solliciteren dan nodigen wij u van harte uit dit te doen via secretariaat@pietersenbloklands.nl. Dit kan tot uiterlijk 31 oktober 2021.

N.B. Solliciteren uitsluitend via de mail, sollicitatiebutton is niet geactiveerd.

Details

Gepubliceerd op: 
30 september 2021
Vacature status: 
Open
Opleidingsniveau: WO
Werkvelden: 
Verpleeg- en verzorgingshuizen
Reageren voor: 
31 oktober 2021
Organisatie:
St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Werkveld(en):
Verpleeg- en verzorgingshuizen
Postcode:
3826EM
Plaats:
Amersfoort