U bent hier

Tip a friend!

Manager Resultaat Verantwoordelijke Eenheid

dinsdag, november 10, 2020 - 16:50

Manager Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) TTJ

Over de functie

Als Manager RVE TTJ ben je de enige in deze positie in de organisatie. De kern van de functie bestaat uit het duaal aansturen van TTJ, verbinden van de doelstellingen van de drie partners met de belangen van de stakeholders en zorgdragen dat de bedrijfsvoering (waaronder de financiën) op orde is. De Manager RVE TTJ ressorteert direct onder de stuurgroep TTJ.

Taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:

 • Leidinggeven;

 • Bedrijfsvoering;

 • Kwaliteit van zorg en dienstverlening;

 • Beleid en innovatie;

 • Stakeholdersmanagement;

 • Verkorte uitwerking van resultaatgebieden.

Leidinggeven:

 • Organiseert en coördineert de bedrijfs- en werkprocessen, borgt in overleg de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting.

 • Maakt resultaatafspraken met de zorgprofessionals, zoals regiebehandelaren, gezinsoördinatoren en leidinggevende TTJ.

 • Organiseert structureel (werk)overleg en zorgt voor goede informatievoorziening en duidelijke besluitvorming.

 • Samen met de leidinggevende TTJ en een vertegenwoordiger van het Stafoverleg TTJ vormgeven aan het managementteam.

 • Stemt inhoudelijk af met de directie van PKJP, Forta Jeugd en Prokino Zorg.

 • Initieert en begeleidt veranderingsprocessen.

Bedrijfsvoering:

 • Richting geven aan en realiseren van de doelstellingen van TTJ, zowel financieel als bedrijfseconomisch.

 • Opstellen en uitvoeren van het jaarplan en begroting op basis van voorstellen aan de stuurgroep.

 • Draagt zorg voor de borging van account-, prestatie- en risicomanagement.

 • Rapporteert en verantwoordt per kwartaal de resultaten conform de vastgestelde P&C-cyclus (financieel, personeel, zorg- en dienstverlening etc.)

 • Bewaakt de realisatie van de afgesproken dienstverlening en productieafspraken.

 • Ziet toe op de uitvoering en kwaliteit van de vereiste registraties, dossiervorming en administraties, zoals KPI’s en overige meetinstrumenten.

Kwaliteit van zorg en dienstverlening:

 • Verantwoordelijk voor borging van de protocollen van het kwaliteitshandboek.

 • Speelt in op marktontwikkelingen door het realiseren van nieuwe initiatieven en/of vernieuwing van bestaande activiteiten.

 • Waar nodig initiëren en kaders stellen voor kwaliteit bevorderende maatregelen voor zowel de zorg als de dienstverlening, in samenspraak met interne deskundigen.

Beleid en innovatie:

 • In opdracht van en in samenspraak met de stuurgroep de strategische koers van TTJ verder ontwikkelen en implementeren.

 • Op basis van in- en externe ontwikkelingen beleidsvoorstellen doen gericht op het verbeteren of vernieuwen van het zorg- en dienstverleningsaanbod.

 • Creëren van een klimaat waarin geïnnoveerd wordt.

Stakeholdersmanagement:

 • Aanspreekpunt van TTJ voor externe stakeholders en gemeenten en participeren in (regionale) samenwerkingsverbanden.

 • Aanspreekpunt voor regio en gemeenten over contractering en vertegenwoordiging van TTJ in externe overlegstructuren.

 • Participeren in (regionale) samenwerkingsverbanden en mede invulling geven aan (nieuwe) strategische samenwerkingsovereenkomsten met externe partijen op tactisch niveau.

 • Zorgen voor een actief netwerk voor de ontwikkeling en positionering van TTJ.

Wat verwachten wij van jou?

Voor deze boeiende functie met een mooie opgave zijn wij op zoek naar een gedreven en stevige manager met het volgende profiel:

 • Een afgeronde HBO+ of academische opleiding op het gebied van zorg- en/of organisatiemanagement.

 • Brede en praktische ervaring in het managen van een professionele organisatie.

 • Bedrijfskundige kennis en financieel-economisch inzicht: goed financieel inzicht en het verhaal achter de cijfers kunnen begrijpen.

 • Brede en ruime ervaring met de planning- en control, de kwaliteitscyclus en de vertaalslag hiervan naar de uitvoering.

 • Kennis van en inzicht in de (ontwikkelingen van de) jeugdzorg- en hulpverlening en zorgverleningsprocessen.

 • Een actieve, resultaatgerichte, initiatiefrijke en vindingrijke instelling.

 • Je bent een netwerker, inspirator, stimulator, analytisch, ondernemend, verbinder, stressbestendig en je kunt aanspreken en bent aanspreekbaar.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een mooie baan waarbij je samen met diverse bevlogen professionals vorm gaat geven aan een uniek concept op het gebied van ambulante jeugd- en gezinsproblematiek.

 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao GGZ. Op basis van ervaring en opleiding word je ingeschaald in functiegroep 65-70 (min. € 3.624 – max. € 5.476 of min. € 4.387 max. € 6.613 op basis van 36 uur).

 • Een arbeidsovereenkomst voor 28 tot 32 uur per week voor de duur van één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid.

 • Pensioenopbouw, een eindejaarsuitkering en vakantiegeld horen ook tot de arbeidsvoorwaarden.

Over ThuisTeamJeugd (TTJ)

ThuisTeamJeugd (TTJ) is een breed specialistisch ambulant team voor jeugd- en gezinsproblematiek in de regio Rijnmond. Dit team biedt begeleiding op het gebied van sociaal en persoonlijk functioneren, opvoedondersteuning, psychotherapeutische, systemische en psychiatrische behandeling aan gezinnen met kinderen en jeugdigen tot 23 jaar. Het gaat daarbij om specialistische, integrale jeugdhulp die een brug slaat tussen ggz, jeugd- en opvoedhulp. TTJ is een samenwerkingsverband van drie zorgorganisaties: Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (PKJP), FortaGroep en Prokino Zorg, aangevuld met verschillende onderaannemers.

TTJ kenmerkt zich door een outreachende werkstijl, matched care en een snelle beschikbaarheid van verschillende expertises. Onderscheidend daarbij is dat aan elk traject een ambulant gezinsbegeleider (gezinscoördinator) en een GZ-psycholoog (regiebehandelaar) gekoppeld zijn, die de begeleiding samen met de jeugdige en de omgeving vormgeven.

Daarnaast wordt vanuit TTJ ook specialistische GGZ geboden. Waar nodig wordt de methodiek Multidimensionale Familietherapie (MDFT) ingezet..

Vanuit deze werkwijze streeft TTJ ernaar cliënten de meest efficiënte en effectieve behandeling te bieden, en daarbij de hoogst mogelijke cliënt- en medewerkerstevredenheid te behalen. Met als kernwaarden: gelijkwaardig en positief communiceren, en gestructureerd, flexibel en resultaatgericht samenwerken.

Voor TTJ werken ongeveer 70 professionals vanuit de drie zorgorganisaties. De begroting bedraagt € 4,5 miljoen. (https://www.thuisteamjeugd.nl/)

Meer weten?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Boris Dumfries op 0623705877.

Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk 25 november 2020 een korte motivatiebrief en cv naar werken010zorg@prokino.nl. De selectiegesprekken vinden plaats op 2 december van 9.30 tot 12.30 uur.

Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Kandidaten uit de voorgaande selectie procedure worden niet meegenomen in deze nieuwe procedure.

Details

Gepubliceerd op: 
10 november 2020
Vacature status: 
Open
Opleidingsniveau: WO
Werkvelden: 
Jeugdzorg
Reageren voor: 
5 december 2020
Organisatie:
Stichting Prokino
Werkveld(en):
Jeugdzorg
Postcode:
3087 XT
Plaats:
Rotterdam