U bent hier

Tip a friend!

Medisch Maatschappelijk Werker voor de afdelingen Geriatrie en Paramedische zorg

donderdag, juni 18, 2020 - 14:34

Geriatrie
Je bent als maatschappelijk werker samen met de transferverpleegkundige de spil in het verzorgen van een goede nazorg voor geriatrische patiënten uit het ziekenhuis naar andere zorginstellingen en naar de thuissituatie. Je werkt nauw samen met de transferverpleegkundige van de afdeling Geriatrie en zult hem/haar bij diens afwezigheid deels vervangen. De focus ligt vooral op zorginventarisatie, zorgbemiddeling en administratieve handelingen om zodoende voor patiënten met veelal complexe problematiek de juiste zorg buiten het ziekenhuis te verzorgen. Daarnaast begeleid je complexe familiegesprekken en coach je de arts assistent. Ook binnen het proces rondom ouderenmishandeling is een actieve rol voor je weggelegd.

Paramedische Zorg
Bij de revalidatie ligt het accent op begeleiding en behandeling van patiënten met psychosociale en maatschappelijke problemen die samen hangen met de ziekte en hun revalidatie. Behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken maar ook psycho educatie door middel van het geven van cursussen en het geven van voorlichting aan groepen behoort tot je taken.

Voor beide geldt dat je:

  • De patiënt bekijkt in zijn context en daarbij zijn functioneren op alle levensterreinen als uitgangspunt neemt
  • Nadrukkelijk focust op preventie en nazorg
  • Deel uitmaakt van multidisciplinaire teams
  • Zowel sterk bent in materiele- als wel in immateriële hulpverlening
  • Kennis hebt van wet - en regelgeving voor wat betreft chronisch zieken, inzetten van zorg en re-integratie trajecten
  • Kennis hebt van de sociale kaart
  • Goed kunt samenwerken met professionals intern maar ook zeker met professionals van externe organisaties
  • Kunt spreken voor een groep en inzicht hebt in groepsdynamica


De RVE Geriatrie bestaat uit een verpleegafdeling met 20 bedden en een gecombineerde dag poli/polikliniek. Een geriatrische patiënt is een oudere patiënt met complexe problematiek op somatisch, functioneel, psychisch en sociaal gebied. De focus ligt op het in kaart brengen van de mens als geheel om zo voortijdig te kunnen inspelen op dreigende complicaties. Werken op de afdeling Geriatrie betekent afwisselend en verantwoordelijk werk in een multidisciplinair team waar de nadruk ligt op veiligheid, samenwerking en professionaliteit. Ons team bestaat uit enthousiaste mensen die voortdurend werken aan optimalisatie van de zorg voor de patiënten.

Het team paramedische zorg bestaat uit verschillende disciplines; fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. Zij verzorgen zowel poliklinisch als klinische patiënten. Het hele team werkt nauw samen met medisch specialisten en andere disciplines in het ziekenhuis en daar buiten.

De focus ligt in het behandelen en begeleiden van patiënten/cliënten bij psychische en emotionele problemen die samenhangen met de ziekte, de medische behandeling en alle veranderingen die daaruit voortvloeien voor de patiënt zelf en zijn directe omgeving.
Vooral de cliënten van het hart- en long revalidatieprogramma maken gebruik van de discipline medisch maatschappelijk werk.

Details

Gepubliceerd op: 
18 juni 2020
Vacature status: 
Open
Opleidingsniveau: HBO
Referentienummer: 
39924
Werkvelden: 
Ziekenhuizen
Reageren voor: 
16 september 2020
Organisatie:
Tergooi
Werkveld(en):
Ziekenhuizen
Postcode:
1261 AN
Plaats:
Blaricum