U bent hier

Tip a friend!

Verpleegkundig Specialist kinder- en jeugdpsychiatrie (6-18 jaar) Amersfoort (32-36 uur)

maandag, oktober 21, 2019 - 12:01

Ben jij inhoudelijk sterk op het gebied van behandeling van kinderen/jeugdigen en hun ouders/verzorgers? Ben jij in staat andere disciplines mee te nemen in actuele ontwikkelingen? Reageer dan op deze vacature van verpleegkundig specialist GGZ bij Fornhese in Amersfoort.

Als VS GGZ verleen je zelfstandig en autonoom medisch specialistische zorg aan kinderen, hun ouders/ verzorgers, brusjes en andere voor het kind belangrijke personen zoals leerkrachten. Je werkt binnen de behandelprogramma's in de leeftijd van 6-18 jaar in multidisciplinaire teams. De teams werken transmuraal, dwz dat diagnostiek en behandeling zowel poliklinische als in deeltijd- en klinische setting plaatsvinden. Je werkt nauw samen met de kinder- en jeugdpsychiaters en andere behandelaars.

Je vervult hierin de rol van regiebehandelaar en draagt zorg en bent verantwoordelijk voor de integraliteit van het behandelproces. Psycho-educatie, medicamenteuze behandeling en controle van kinderen met ADHD zijn belangrijke onderdelen van jouw werkzaamheden naast systematische monitoring van overige geïndiceerde medicatie. Daarbij kun je ook denken aan gedragstherapeutische en pedagogische interventies gericht op diagnostiek en behandeling bij slaapproblemen, eetproblemen en het stimuleren van een gezond bewegingspatroon voor kinderen en ouders al dan niet in het kader van medicatiegebruik.

Het is een afwisselende baan met de nodige uitdagingen en collegiale en gemotiveerde teamleden. De werksfeer is plezierig, laagdrempelig en transparant. Er is ruimte om zelfstandig te werken en veel ervaring op te doen en jezelf te ontwikkelen op meerdere vlakken binnen de multidisciplinaire professionele teams.

Jouw taken in het kort:

 • (medicatie) intakes verrichten en bespreken in het teamoverleg, onderzoek doen, op het vakgebied een diagnose stellen en als regiebehandelaar het behandelplan vaststellen;
 • indicaties stellen en zorg dragen voor continuïteit, controle en evaluatie van de behandeling, waarbij je gebruik maakt van ROM en E-health;
 • binnen het vastgestelde behandelplan medicamenteuze interventies doen, de werking en mogelijk bijwerkingen van medicatie controleren, gericht op het stabiel maken van het toestandsbeeld en het voorkomen van terugval;
 • mee helpen met het invoeren en verbeteren van de module farmacotherapie, zoals onder andere het gebruikersvriendelijk maken en digitaal inrichten van het EPD, zodat patiëntgegevens beter beschikbaar worden voor evaluatie van behandeling (ROM) en wetenschappelijk onderzoek;
 • vormgeven aan en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
 • naast de planbare zorg geef je vanuit het behandelprogramma vorm aan de niet- planbare zorg, waaronder acute crisissituaties en het coördineren van behandeltrajecten waarbij meerdere zorg aanbieders en/of behandelprogramma's betrokken zijn. Zo nodig verwijs je door naar andere zorgverleners;
 • een voortrekkersrol vervullen in de ontwikkeling van het verpleegkundig specialistische vakgebied en dit uitdragen binnen de organisatie. Ook krijg je de kans om als projectleider de kwaliteit van zorg en behandeling te versterken;
 • op jouw vakgebied Fornhese en GGz Centraal vertegenwoordigen in interne en externe contacten.

Arbeidsvoorwaarden: 
 • wij bieden een contract voor 32-36 uur per week voor onbepaalde tijd. Datum indiensttreding zo spoedig mogelijk;
 • het salaris is conform de CAO GGZ, functiegroep 65 (minimaal € 3.364,- en maximaal € 5.280,- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek);
 • een persoonlijk studiebudget, voor de herregistratie conform art 14 wet BIG, ter hoogte van €1800,- (naar rato) per jaar;
 • het doen van een referentiecheck en het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) zijn onderdeel van onze selectieprocedure. Wij vragen aan en vergoeden de kosten;
 • wij kennen een actief scholingsbeleid en bieden uitstekende, flexibele arbeidsvoorwaarden. Je kunt deze vinden op werkenbijggzcentraal.nl.
Functie eisen: 

Je bent inhoudelijk sterk op het gebied van behandeling van kinderen/jeugdigen en hun ouders/verzorgers en je bent in staat andere disciplines mee te nemen in actuele ontwikkelingen. Je wilt verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van complexe verpleegkundige zorg en het coördineren van het behandeltraject en de ontwikkeling en uitwerking van onderdelen van het verpleegkundig vakgebied. Het is jou op je huid geschreven om een voortrekkersrol te pakken in de verdere professionalisering van deze discipline binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.
Verder:

 • een verpleegkundige opleiding, aangevuld met de Master in Advanced Nursing Practice of Master Verpleegkundig Specialist;
 • BIG registratie onder artikel 14 (of lopende in die procedure);
 • uitgebreide kennis en meerdere jaren ervaring met het specialisme en voor de doelgroep relevante problematiek, zowel qua diagnostiek als behandeling;
 • als regiebehandelaar verantwoordelijkheid kunnen nemen en zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken;
 • flexibiliteit, initiatief en gevoel voor humor en de wil met ons inhoudelijke zorg voorop te stellen in de context van uitdagingen op het gebied van digitalisering, registratiedruk en wijzigingen in wet- en regelgeving.
Bij interesse in deze vacature: 

Heb je vragen of wil je uit eerste hand meer te weten komen over deze functie? App of bel dan met Anke Leentjes (hoofd bedrijfsvoering) 06-12451966 of mailen a.leentjes@ggzcentraal.nl. Zij neemt graag de tijd voor je!

Jouw digitale sollicitatie ontvangen wij graag.

Wij hanteren een sluitingsdatum van 8 weken. Als dé geschikte kandidaat zich eerder aandient, dan sluiten we de vacature eerder. Hebben we onze match nog niet gevonden? Dan zoeken we nog wat langer door.

Uitgebreide informatie over de sollicitatieprocedure kun je vinden op werkenbijggzcentraal.nl.

Details

Gepubliceerd op: 
21 oktober 2019
Vacature status: 
Open
Opleidingsniveau: WO
Referentienummer: 
18/19/225D
Werkvelden: 
Geestelijke gezondheidszorg
Reageren voor: 
23 december 2019
Organisatie:
GGz Centraal
Werkveld(en):
Geestelijke gezondheidszorg
Postcode:
3818 EW
Plaats:
Amersfoort